ภายใน ศูนย์การค้าตลาดมีนบุรี(ตลาดใหม่)

 

               
       

 ศูนย์การค้าตลาดมีนบุรี (ตลาดใหม่)   เป็นตลาดที่มีความโดดเด่นในด้าน สินค้า  อาหาร  บริการทุกประเภท

และอาคารพาณิชย์ บนพื้นที่ประมาณ 30 ไร่  จัดแบ่งโซนสินค้า ได้แก่ ตลาดสด โชห่วย  ศูนย์อาหาร

ตลาดนัด ตลาดนัด ตลาดเปิดท้าย ตลาดคลองถม เชียงกง มีนแสคว ศูนย์ไอทีมีนบุรี เป็นสัดส่วนๆ ได้ อย่าง

ลงตัวและเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกสบาย  ต่อการเที่ยวชม  เลือกซื้อสินค้าถูกใจมากมายหรือเลือกบริโภค

อาหารถูกปาก  สดๆ  ใหม่ๆ สะอาดและปลอดภัย

ตลาดมีนบุรียังได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดตลาดสด เพื่อผู้บริโภค

ดีเด่น ปี2546 รางวัลตาชั่งเที่ยงตรงจาก กระทรวงพาณิชย์ และล่าสุด ปี 2552

ได้รับรางวัล ตลาดสดน่าซื้อ 5 ดาว จากกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนั้นยังได้

รับการยอมรับจาก คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ตลาดมีนบุรีเป็นตลาดที่ม

ีเครื่องชั่งมาตรฐาน ที่ยุติธรรมแก่ผู้บริโภคอีกด้วย นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการแสดง

ป้ายราคาสินค้าที่ชัดเจน

ศูนย์การค้าตลาดสดมีนบุรี บริหารงานโดย บริษัท วิฑูรโฮลดิ้ง จำกัด โทร.02-5171313 witoonholding@gmail.com