รวมภาพ การรับรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ และตราประกาศการผ่านการตรวจ มาตรฐานต่างๆ

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูภาพขยาย

เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรมอบป้าย

มาตรฐานอาหารปลอดภัย(Q)ให้พ่อค้า

แม่ค้าในตลาดมีนบุรี เมื่อ 27 มกราคม 2549

รับมอบป้ายร้านอาหารราคาถูก 
มิตรธงฟ้าจาก  ท่านรองอธิบดี  
นายยรรด์ยง พวงราช 
เมื่อ  1 มีนาคม 2551
 
   
คลิกดูภาพขยาย

พิธีรับมอบรางวัล จากกรมดัชนีเศรฐกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์ เมื่อ 3 กันยายน 2550

   
คลิกดูภาพขยาย

หน่วยตรวจคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ มาตรวจ

อาหารปลอดภัยเป็นประจำ เพื่อความปลอดภัย

ของผู้บริโภค

   
คลิกดูภาพขยาย

พิธีรับโล่ ตลาดสดน่าซื้อ 5ดาว

จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายวิชาญ มีนชัยนันท์  

   
คลิกดูภาพขยาย

รับมอบป้ายร้านอาหารราคาถูก

มิตรธงฟ้าจาก ท่านรองอธิบดี

นายยรรด์ยง พวงราช

เมื่อ 1 มีนาคม 2551

   
คลิกดูภาพขยาย

พิธีรับมอบป้ายตลาดสะอาด

ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ของกทม.เมื่อ 24 เมษายน 2552

   
คลิกดูภาพขยาย

รับมอบป้ายตลาดสดน่าซื้อดีเด่น 5 ดาว

จากกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อ 24 เมษายน 2552

 
 
   
 

ศูนย์การค้าตลาดสดมีนบุรี บริหารงานโดย บริษัท วิฑูรโฮลดิ้ง จำกัด โทร.02-5171313 witoonholding@gmail.com