ตลาดมีนบุรี 1 หรือ ตลาดมีนบุรี(เก่า)

 

 

 

 

 

 

             
       
             
 

    1.ตลาดมีนบุรี 1  เป็นตลาดที่พัฒนาต่อจากตลาดเก่าที่มีการค้าขายริมฝั่ง คลองแสนแสบ คลองสามวา

และคลองสองต้นนุ่นปัจจุบันคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เนื่องจาก

เป็นตลาดที่ตั้งมากว่า 60 ปี  บนพื้นที่ประมาณ 10 ไร่  จึงมีสินค้าพื้นบ้านมาขายหลายชนิด เช่น  ผักลิ้นฟ้า 

ผักบัง  ปลาช่อนนา  กบ  ปลาหมอนา  เป็นต้น   และสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพทั้งท่านที่ประกอบ

เกษตรกรรม และ พาณิชยกรรม ถือเป็น ตลาดค้าส่ง และ ตลาดค้าปลีก ที่ใหญ่เป็นระดับต้น ๆของประเทศ

เริ่มส่งสินค้าซื้อขายตั้งแต่เวลา  ตีสอง  ถึงประมาณ บ่ายสองโมง ทุกวัน ถือเป็นตลาดที่ไม่เคยหลับ  และเป็น

ตลาดเดียวที่ยังคงอนุรักษ์ ความเป็นตลาดวิถีชีวิตไทยให้คงอยู่คู่กรุงเทพมหานคร

 

ศูนย์การค้าตลาดสดมีนบุรี บริหารงานโดย บริษัท วิฑูรโฮลดิ้ง จำกัด โทร.02-5171313 witoonholding@gmail.com