ตลาดผักสด ผักบ้าน

 

       
   

มีสินค้าที่เป็นสินค้าพื้นบ้าน มาขายมากมาย  อาทิเช่น

ผักลิ้นฟ้า ผักปัง ปลาช่อนนา  กบ ปลาหมอนา ฯลฯ

พ่อค้าแม่ค้าจะมาขายสินค้าในเวลาเช้ามืด (ตั้งแต่ ตี 2 เป็นต้นไป)

ที่จอดรถสะดวกสบาย ท่าเรือ สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาทางน้ำ

   

ศูนย์การค้าตลาดสดมีนบุรี บริหารงานโดย บริษัท วิฑูรโฮลดิ้ง จำกัด โทร.02-5171313 witoonholding@gmail.com