คุณจันท์นิภา สถิรปัญญา
คุณว่องไว วิฑูรชาติ

ม.ร.ว. อติเทวัญ เทวกุล

รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
ประธานที่ปรึกษา
       
คุณพีรีย์ คูตระกูล
คุณจำนง รุจิรพิพัฒน์
คุณปิยพร วาดเขียน
ผู้ช่วยผู้จัดการ
 
ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย
   
ผู้ช่วยผู้จัดการ
   
 
นางสาวจิตรอนงค์ รัตนวาร
 
เลขานุการ
     
           

ศูนย์การค้าตลาดสดมีนบุรี บริหารงานโดย บริษัท วิฑูรโฮลดิ้ง จำกัด โทร.02-5171313 witoonholding@gmail.com