คณะกรรมการ
                                 

ม.ร.ว. อติเทวัญ เทวกุล

คุณจันท์นิภา สถิรปัญญา
คุณว่องไว วิฑูรชาติ
 
กรรมการผู้จัดการ
     
ประธานที่ปรึกษา
รองกรรมการผู้จัดการ      
                             
 
คุณนิสากร เทวกุล ณ อยุธยา
 
คุณพรสุดา วาดเขียน
       
คุณครรชิต วิฑูรชาติ
     
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
     
 
                             
 
คุณสมพร วิฑูรชาติ
 
คุณปรียานุช มานะสันต์
 
คุณเกียรติ วิฑูรชาติ
   
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
 
                             
คุณเกษม วิฑูรชาติ
คุณกำธร วิฑูรชาติ
คุณชาตรี วิฑูรชาติ
 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
 
             
 
คุณนพพร วิฑูรชาติ
 
 
กรรมการ
 
         

ศูนย์การค้าตลาดสดมีนบุรี บริหารงานโดย บริษัท วิฑูรโฮลดิ้ง จำกัด โทร.02-5171313 witoonholding@gmail.com