บริหารงานโดย บริษัท วิฑูรพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
   
 

         

ตลาดสดสี่แยกหนองจอก ถนนสุวินทวงศ์

   ตลาดสดสี่แยกหนองจอก ศูนย์กลางตลาดสินค้าเกษตรครบวงจร

ที่ยิ่งใหญ่ทางภาคตะวันออก บนเนื้อที่กว่า 50 ไร่ ซึ่งตลาดสดแห่งนี้

ได้ถูกออกแบบมาเพื่อความยิ่งใหญ่ กว้างขวาง  และสะดวกสบาย

แตกต่างจากตลาดสดแบบเก่าอย่างสิ้นเชิง ด้วยพื้นที่เป็นลาดยาง

ทั้งหมด และมีการจัดการวางผังจราจรที่สามารถรองรับรถยนต์

เข้าออกได้ถึงวันละ 100,000 คัน เป็นไปอย่างมีระบบและเพียงพอ

สำหรับธุรกิจมากมายที่หลั่งไหลเข้าสู่ตลาดสดสี่แยกหนองจอกแห่งนี้  

ทั้งนี้ตลาดฯ ได้คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยจัดให้มีระบบบำบัด

น้ำเสียที่ทันสมัย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณตลาดให้สะอาด

และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

การคมนาคม ตลาดสดสี่แยกหนองจอก

มีการจราจรขนส่งที่สะดวก รถผ่านหน้าตลาดตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้

 -รถสองแถว เริ่มต้นจากตลาดสดมีนบุรี

   สิ้นสุดที่ปลายสาย ตลาดสดสี่แยกหนองจอก

 -รถสองแถว เริ่มต้นจาก ตลาดสดสี่แยกหนองจอก

   สิ้นสุดที่ หัวตะเข้

  -รถตู้ จากตลาดสดมีนบุรี สิ้นสุดที่ ลาดกระบัง

  -รถตู้ จากตลาดสดมีนบุรี สิ้นสุดที่ หนองจอก

  -รถประจำทางสาย 131  เริ่มต้นที่หนองจอก  สิ้นสุดปลายสาย สวนสยาม

   -รถ ขสมก.กรุงเทพฯ- ฉะเชิงเทรา

   -รถ ขสมก. กรุงเทพฯ-ระยอง

 

 

 

     ตลาดสดสี่แยกหนองจอกแห่งนี้ตั้งอยู่บน

เส้นถนนสุวินทวงศ์ขาออกไปทางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา และจังหวัดต่างๆ ทางภาคตะวัน

ออกของประเทศ รวมถึงเส้นทางที่วิ่งเข้าสู่

สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งออกไปสู่ตลาดต่าง

ประเทศ ตลาดสดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับ

หน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 

-มหาวิทยาลัยมหานคร

-โรงเรียนบดินทร์เดชา

-สำนักงานที่ดินเขตหนองจอก

-กรมการขนส่งพื้นที่ 4

-หมู่บ้านซื่อตรง  หมู่บ้านกฤษณา

 หมู่บ้านโรยัลปาร์ควิล หมู่บ้านเพ็ญสิริ 

-โรงงานซีพี 1 , 2 ,3

  ตลาดสดสี่แยกหนองจอก ถนนสุวินทวงศ์
ศูนย์กลางตลาดค้าส่ง และค้าปลีกขนาดใหญ่
เปิดบริการแล้ววันนี้ โทร.02-9881772
-4

            ด้านการคมนาคม ตลาดสดสี่แยกหนองจอก

มีรถสองแถว,รถตู้ และรถประจำทางที่ผ่านตลอด 24 ชั่วโมง

สะดวกต่อการค้าขาย ทั้งปลีกและส่ง และเหมาะสำหรับ คุณ

พ่อบ้าน แม่บ้าน มาจับจ่ายสินค้า ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

 
         

บริหารงานโดยบริษัท วิพูรพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โทร.02-988-1772-4,FAX 988-1787 ในเครือ วิฑูรโฮลดิ้ง โทร.025171313,02-5171695    witoonholding@gmail.com