บริหารงานโดย บริษัท วิฑูรพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
   
   
 

           ตลาดสดสี่แยกหนองจอก ศูนย์กลางการค้าครบวงจร

ที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับต้นๆทางภาคตะวันออกของ กรุงเทพมหานครฯ

บนเนื้อที่กว่า 50 ไร่ ซึ่งตลาดสดแห่งนี้ได้ถูกออกแบบมาให้ยิ่งใหญ่

กว้างขวาง และสะดวกสบาย เพื่อเป็นแหล่งรวม สินค้าอุปโภค -

บริโภค แตกต่างจากตลาดสดแบบเก่าโดยสิ้นเชิง มีการจัดวางผัง

จราจร ที่สามารถรองรับรถยนต์ เข้า-ออก ได้ถึงวันละ กว่า 100,000

คัน เป็นไปอย่างมีระบบ และเพียงพอสำหรับธุรกิจมากมายที่หลั่งไหล

เข้าสู่ ตลาดสดสี่แยกหนองจอก แห่งนี้

ทั้งนี้ตลาดสดสี่แยกหนองจอก ได้คำนึงถึง การรักษา

สิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัย เพื่อรักษาบริเวณ

ในตลาดให้สะอาด และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

ตลาดสดสี่แยกหนองจอก แห่งนี้ตั้งอยู่บน ถนนสุวินทวงศ์

ขาออก(สาย 304) ไปทางจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดต่างๆ

ทางภาคตะวันออกของประเทศ และเส้นทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ

ซึ่งสะดวกต่อการส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ

            ลักษณะภูมิประเทศ ทำเลที่ตั้งของตลาดสดสี่แยกหนองจอก

อยู่บนถนนสายหลัก(ถนนสุวินทวงศ์) และอยู่ใกล้หน่วยงานราชการ

,โรงงานอุตสาหกรรม,และหมู่บ้านต่างๆ อาทิ

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร(วิทยาเขตหนองจอก)

           โรงเรียนบดินทร์เดชา

           กรมการขนส่งพื้นที่ 4

           สำนักงานที่ดินเขตหนองจอก

           โรงงานซีพี 1,2,3

           หมู่บ้านซื่อตรง,หมู่บ้านกฤษณา,หมู่บ้านโรยัลปาร์ควิล

             หมู่บ้านเพ็ญศิริ,หมู่บ้านฟลอร่าวิล

 
  ตลาดสดสี่แยกหนองจอก ถนนสุวินทวงศ์
ศูนย์กลางตลาดค้าส่ง และค้าปลีกขนาดใหญ่
เปิดบริการแล้ววันนี้ โทร.02-9881772
-4

            ด้านการคมนาคม ตลาดสดสี่แยกหนองจอก

มีรถสองแถว,รถตู้ และรถประจำทางที่ผ่านตลอด 24 ชั่วโมง

สะดวกต่อการค้าขาย ทั้งปลีกและส่ง และเหมาะสำหรับ คุณ

พ่อบ้าน แม่บ้าน มาจับจ่ายสินค้า ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

 
       

บริหารงานโดยบริษัท วิพูรพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โทร.02-988-1772-4,FAX 988-1787 ในเครือ วิฑูรโฮลดิ้ง โทร.025171313,02-5171695    witoonholding@gmail.com