โซน มีนบุรีสแคว

 

 

 

 

 

 

             
       
             
   

มีนบุรีสแคว เป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าประเภท

เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ ผ้าดิบ ผ้าเมตร

และอีกหลายๆ ประเภท ต่างถูกจัดวางไว้

ภายในห้อง อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นที่

หน้าจับจ่าย ซื้อหาเป็นอย่างมาก มีนบุรีสแคว

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของศูนย์

การค้าตลาดมีนบุรี ตรงข้ามกับอู่รภเมล์ ขสมก.

 
             

ศูนย์การค้าตลาดสดมีนบุรี บริหารงานโดย บริษัท วิฑูรโฮลดิ้ง จำกัด โทร.02-5171313 witoonholding@gmail.com