ตลาดค้าส่ง มีนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
       
                 
   

พ่อค้าแม่ค้าจะมาขายสินค้าในเวลาเช้ามืด (ตั้งแต่ ตี 2 เป็นต้นไป)

ที่จอดรถสะดวกสบาย ท่าเรือ สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาทางน้ำ

มีสินค้าทั้งของสดของแห้ง ที่เป็นสินค้าพื้นบ้าน มาขายมากมาย

อาทิเช่น ผักลิ้นฟ้า ผักปัง ปลาช่อนนา  กบ ปลาหมอนา ฯลฯ

ถือเป็น ตลาดค้าส่ง ที่ใหญ่เป็นระดับต้น ๆของประเทศ

   
                 

ศูนย์การค้าตลาดสดมีนบุรี บริหารงานโดย บริษัท วิฑูรโฮลดิ้ง จำกัด โทร.02-5171313 witoonholding@gmail.com