การบริการด้านการเงิน เราก็มีธนาคารหลายแห่งด้วยกัน
สาขาย่อย ตลาดมีนบุรี โทร.02-517-1022-3
สาขามีนบุรี โทร.02-517-9655,02-517-9660
สาขามีนบุรี โทร.02-540-8144-5
สาขามีนบุรี โทร.02-918-8880-4
สาขามีนบุรี โทร.02-517-1957
สาขามีนบุรี โทร.02-918-6911-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การค้าตลาดสดมีนบุรี บริหารงานโดย บริษัท วิฑูรโฮลดิ้ง จำกัด โทร.02-5171313 witoonholding@gmail.com